കാത്തിരിപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷയില്‍ വര്‍ഷം

Published on :

കാത്തിരിപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷയില്‍ മഴക്കാലഓര്‍മയായി ` വര്‍ഷം' മാറുന്നു. 

അപ്പൂപ്പന്‍താടിയും മംഗലശേരി നീലകണ്‌ഠനും

Published on :

ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ രണ്ടുചെറുസിനിമകള്‍ യൂട്യൂബില്‍ തരംഗമാകുന്നു. ശിവപ്രസാദ്‌ കെ.വി. സംവിധാനംചെയ്‌ത അപ്പൂപ്പന്‍താടിയും സംഗീത്‌ സംവിധാനം ചെയ്‌ത മംഗലശേരി നീലകണ്‌ഠനുമാണ്‌ യൂട്യൂബില്‍ തരംഗമായിരിക്കുന്നത്‌. ലക്ഷ്‌കണക്കിന്‌ വീവേഴ്‌സ്‌ ആണ്‌ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം രണ്ടുസിനിമകളും കണ്ടത്‌. ശിവപ്രസാദിന്റെ അപ്പൂപ്പന്‍താടി പ്രണയത്തിന്റെ അനശ്വരതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ സംഗീതിന്റെ മംഗലശേരി…